top of page
מסילה חשמלית לוילון

מסילה חשמלית לוילון

המסילה החשמלית לוילון מתאימה לכל וילון סטנדרטי (סיכות)

  • קיט ההתקנה המסופק מתאים לוילון ברוחב של עד 4 מטר. ניתן לרכוש קיט הרחבה לעד 8 מטר.
  • המסילה החשמלית לוילון תומכת בוילונות במשקל של עד 20 ק"ג. ומתאימה לווילונות פתיחה שמאלה, ימנית ומרכזית.
  • השליטה בוילון באמצעות משיכה קלה, שלט רחוק ואפליקציה מטלפון חכם.
  • ניתן להוסיף אביזרים למסלול 45 מעלות.
bottom of page